O przedszkolu

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie Dzieciom miejsca, gdzie
w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu będą mogły rozwijać się, kształtować swoją osobowość, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Każde Dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia własną ścieżką. Dziecko powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela , powinno czuć się bezpiecznie,
a jednocześnie być szczęśliwe z pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają sposób życia.

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Nałęczowskiej 175 w Lublinie (HVILE PARK). Zapewniamy opiekę, zabawę i edukację dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00.

Metody

Przedszkole AKADEMIA MAŁEGO CZŁOWIEKA inspiruje się metodą komunikacji interpersonalnej NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, zwanej także „edukacją wzbogacającą życie”, oraz językiem serca”.

Realizujemy podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN. Nasz program realizowany jest w oparciu o kilka metod nauczania, m.in.: metodę projektu badawczego według Lilian Katz – poszukiwanie odpowiedzi
na zadawane przez Dzieci pytania poprzez ich ulubione metody: badanie, obserwację, eksperymentowanie, sprawdzanie. Ponadto, do zajęć wprowadzamy elementy metody Marii Montessori, glottodydaktykę
i edukację matematyczną.

wiseOwl@3x

Oferta

W ramach czesnego oferujemy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową MEN oraz inne wybrane metody, prowadzone w przyjaznych i nowoczesnych wnętrzach. Przestronne sale przeznaczone dla kameralnej liczby Dzieci. Sale dydaktyczne w przedszkolu mają swój indywidualny charakter. Częścią wspólną każdej z nich jest podział przestrzeni na strefę zabawy oraz nauki.

Posiadamy własny plac zabaw oraz zapewniamy zdrową kuchnię z możliwością zastosowania różnego rodzaju diet . Pomagamy rozwijać samodzielność u Dzieci. Naukę samodzielności można porównać do jazdy na rowerze – gdy nadejdzie stosowny czas, należy puścić kijek. Jeśli zrobimy to w odpowiednim momencie, jeśli pozwolimy dziecku na samodzielną jazdę, otworzymy przed nim szeroką i prostą drogę w dorosłość. Naszym celem jest pomoc Rodzicom w wychowaniu i opiece nad Dziećmi– nasze przedszkole jest otwarte dla nich tak samo jak dla ich dzieci.

happyTree

Zajęcia dodatkowe - bezpłatne

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które są wliczone w czesne.

img_angielski

j. angielski

Spotkanie z językiem angielskim w przedszkolu daje Maluchom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki na późniejszych etapach edukacji szkolnej.

img_rytmika

rytmika

Dzieci rozwijają poczucie własnego rytmu, kształtują słuch muzyczny oraz ćwiczą pamięć muzyczną. Dzięki zajęciom rytmiki dzieci mają kontakt z instrumentami, uczą się gry na instrumentach perkusyjnych.

img_plastyka

plastyka

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, sprawność manualną, oraz wrażliwość plastyczną.

img_eksperymenty

eksperymenty

„Patrzę na świat oczami ekologa” – badam, doświadczam, analizuję. Zajęcia przybliżają Dzieciom pojęcia ekologii, a także zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz kształtowaniem zachowań nacechowanych troską o naturę.

img_gimnastyka

gimnastyka / taniec

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku-koordynacja i poczucie własnego ciała.

img_ruch

sensoryka

Sensoludki - zajęcia sensoryczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi. Ułożone w sposób by sprzyjać zdolności jednoczesnego spójnego używania rąk i oczu. Podczas zajęć Dzieci doskonalą kontrolę ruchów głowy i tułowia ,wzmacniają prawidłowe napięcie mięśniowe. Przede wszystkim rozwijają swoje zmysły i odkrywają świat.

img_bajkoterapia

bajkoterapia

Wierzymy, że komunikacja zarówno niewerbalna jak i werbalna wśród dzieci jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyciągnięcie ich ze swojego zamkniętego świata.

img_komunikacja_bez_przemocy

komunikacja bez przemocy

Uczę się języka żyrafy (żyrafa jest ssakiem o największym sercu, stąd nazwa)– codzienne zajęcia prowadzone metodą komunikacji, czyli Porozumienia bez Przemocy. Zajęcia mają na celu rozwinąć podstawowe umiejętności interpersonalne, oraz poprzez zabawę w przyjaznej atmosferze, pozwolić dzieciom doświadczyć różnicy pomiędzy komunikacją, która tworzy bariery a taką, która otwiera serca i buduje kontakt. Dzieci odkrywają, zarówno to, co sprzyja dobrym relacjom z innymi jak i źródła nieporozumień i konfliktów oraz uczą się rozwiązywać je w konstruktywny sposób.

img_teatr

teatr

Teatr Małego Aktora - zajęcia teatralne wprowadzą Dzieci w świat sztuki. Teatr jest dla Dzieci rzeczywistością wyjątkową , w której wszystko może się zdarzyć , a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia , by stać się kimś innym.

img_matematyka

matematyka

Profesor Ciekawski – zajęcia matematyczne inspirowane różnorodnymi metodami, zachęcają Dzieci do poznawania i odkrywania świata „królowej nauk” na drodze bezpośrednich doświadczeń. Dzieci uczą się logicznego myślenia , skupienia i koncentracji uwagi, oraz pozytywnego nastawienia do działań związanych z matematyką.

Zajęcia dodatkowe - płatne

Rodzic może zlecić za dodatkową odpłatnością udział dziecka w zajęciach dodatkowych, które odbywają się w czasie godzin otwarcia przedszkola i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi. Prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę:

img_tańce

tańce

Zajęcia taneczne pozwalają na zaznajomienie Dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce prezentowane są proste elementy tańca. Zajęcia wspierają zdolności, oraz zainteresowania Dzieci tańcem, ale również kształtują nawyk zdrowego stylu życia poprzez ruch.

img_szachy

szachy

Zajęcia sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi Dziecka, kształtują pamięć , umiejętność abstrakcyjnego, oraz logicznego myślenia , rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływają na rozwój intelektualny zwiększając aktywność umysłową , oraz rozbudzając twórcze zdolności.

img_lego

lego

Zajęcia kreatywne z projektowania i konstruowania. Uczymy, budujemy, bawimy z wykorzystaniem uwielbianych przez Dzieci klocków Lego. Pobudzają one dziecięcą wyobraźnię , oraz uczą zgodnego współdziałania.

img_karate

karate

Zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące zdolności koordynacyjne, zwinnościowe, oraz gibkościowe. Podczas zajęć Dzieci uczą się właściwych zasad zachowania się w grupie, postaw dyscypliny, a przede wszystkim bardzo dobrze się bawią.

img_logopeda

zajęcia z logopedą

Wierzymy, że komunikacja zarówno niewerbalna jak i werbalna wśród dzieci jest istotnym czynnikiem wpływającym na wyciągnięcie ich ze swojego zamkniętego świata.

Opłaty

czesne

czesne 450 zł

/ miesiąc

wpisowe

wpisowe 450 zł

/ jednorazowe, bezzwrotne

wyzywienie

wyżywienie 12 zł

/ dziennie

oplatydodatkowe

opłaty dodatkowe ???

wycieczki , bilety wstępu do instytucji kulturalnych, indywidualne zajęcia z logopedą/ psychologiem.

sloth

Masz dodatkowe pytania? Skontakuj się z nami!

    Wypełnij formularz